earthplatform.com

testudo graeca

Environment Search Engine    

Results 1 - 7 from 7 for testudo graeca in 0.161 sec.


ETI - Turtles of the World: Information
Geochelone vandenburghi, Geochelone vicina, Geochelone guentheri, Testudo graeca, Testudo hermanni, Testudo horsfieldii, Testudo kleinmanni, Testudo marginata, Testudo weissingeri, Gopherus flavomarginatus, Gopherus polyphemus, ... oblonga, brygooi, signatus, cafer, tentorius, trimeni, verroxii, emys, phayrei, graeca, terrestris, ibera, anamurensis, zarudnyi, nikolskii, armeniaca, hermanni, boettgeri ...
www.eti.uva.nl


ETI - Turtles of the World: Temperature-dependent sex determination
Geochelone vandenburghi, Geochelone vicina, Geochelone guentheri, Testudo graeca, Testudo hermanni, Testudo horsfieldii, Testudo kleinmanni, Testudo marginata, Testudo weissingeri, Gopherus flavomarginatus, Gopherus polyphemus, ... oblonga, brygooi, signatus, cafer, tentorius, trimeni, verroxii, emys, phayrei, graeca, terrestris, ibera, anamurensis, zarudnyi, nikolskii, armeniaca, hermanni, boettgeri ...
www.eti.uva.nl More from this site

Reptiles&Amphibians
(European Pond Terrapin)* BATAGURIDAE Mauremys leprosa (Stripe-necked Terrapin)* Trachemys scripta (Red-eared Slider)* TESTUDINIDAE Testudo graeca (Spur-thighed Tortoise)* Order: Squamata CHAMAELEONIDAE Chamaeleo chamaeleon ( Chamaeleon)* GEKKONIDAE Hemidactylus turcicus (Turkish Gecko) Tarentola ...
gonhs.org


Annual NYTTS Show 2004
Testudo horsfieldi Diane Lapson, false map turtle, Graptemys pseudogeographica Diane Lapson, red-eared slider, Trachemys scripta elegans Akemi Okamoto, yellow-footed tortoise, Geochelone denticulata Akemi Okamoto, spur-thighed tortoise, Testudo graeca ...
nytts.org


Annual NYTTS Show 2003
Testudo graeca terristris Mariette Bailey, diamondback terrapin, Malaclemys terrapin Cathy Chow, Middle Eastern spur-thighed tortoise, Testudo graeca terristris Sheri Greenspan, Central Asian (Russian) tortoise, Testudo ... ) spur-thighed tortoises, Testudo graeca Akemi Okamoto, group: Chinese box turtle, Cuora flavomarginata; Middle Eastern spur-thighed tortoise, Testudo graeca; and yellow-footed ...
nytts.org More from this site

The Sulcata Tortoise
Testudo graeca) is properly called the Mediterranean spur-thighed tortoise. Given the size they grow to, it ...
petreptiles.com


Turtle, Tuatara, Crocodile Checklist--Index
Testudo emys Testudo erosa Testudo euphratica Testudo europaea Testudo ferox Testudo fimbriata Testudo floridana Testudo forstenii Testudo galeata Testudo geographica Testudo geometrica Testudo geometricus Testudo gigantea Testudo (Gopher) chilensis Testudo graeca Testudo graeca graeca Testudo graeca ibera Testudo granosa Testudo guttata Testudo hermanni Testudo hermanni hermanni Testudo ...
www.flmnh.ufl.edu
The results are filtered
View all results for testudo graeca